Obchodní podmínky

(Pravidla a podmínky)

§ 1 Obecné

 1. Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy jakéhokoli druhu mezi Luxonaria GmbH a zákazníkem v jejich aktuálně platném znění. Zákazníky mohou být jak podnikatelé, tak spotřebitelé. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.
 2. Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze nezávazný internetový katalog sortimentu.Kliknutím na tlačítko „Koupit“ provede zákazník závaznou objednávku obsaženého zboží. v nákupním košíku. Bezprostředně po odeslání objednávky následuje potvrzení o přijetí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena pouze naším samostatným potvrzením objednávky.
 3. Luxonaria GmbH si vyhrazuje právo neposkytnout slíbenou službu, pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že zboží není k dispozici, přestože byla uzavřena odpovídající závazná transakce. V takovém případě bude zákazník neprodleně informován. Jakékoli již zaplacené protiplnění bude okamžitě vráceno. Další nároky vůči společnosti Luxonaria GmbH jsou vyloučeny.
 4. Smluvní jazyk je němčina.
 5. Zákazník při zadávání objednávky v internetovém obchodě podrobně projde následujícími technickými kroky:
  • V nákupním košíku, který se zobrazí, klikněte na tlačítko „Pokračovat k pokladně“.
  • Přesměrování na stránku obecného přehledu objednávek (pokladna thomann.de), na které se provádějí jednotlivé kroky nákupu v následujícím
  • kroku 1 Volba "Fakturační a dodací adresy" (v případě, že zákazník nemá zákaznický účet a není přihlášen, jinak je uložena fakturační a dodací adresa)
   • Zadejte „Fakturační adresu“
   • Pokud se fakturační a dodací adresa neshodují, můžete zaškrtnutím políčka „zadat jinou doručovací adresu“
  • kroku 2 V další sekci se v přehledu zobrazí „Všechny položky ve vaší objednávce“; je možné měnit obsah nákupního košíku
  • kroku 3 Výběr "Způsobu platby" (kliknutím na požadovaný způsob platby)
  • kroku 4 Možnost výběru "Další možnosti" kliknutím (jiná dodací adresa, datum odeslání, uplatnění voucheru Thomann, komentář/poznámka k objednávce)
  • Dokončení objednávky kliknutím na tlačítko "Koupit".
  • Produkty vyráběné a prodávané společností Luxonaria GmbH jsou schváleny podle rakouských předpisů. Mezinárodní zákazníci by si měli ověřit místní předpisy ve svých zemích, pokud produkty vyžadují specifické ověření nebo testování mimo Rakousko. Luxonaria GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za právní rozdíly v jiných zemích po zakoupení.
Zákazník může přistupovat k jednotlivým objednávkovým krokům uvedeným pomocí obvyklých funkcí svého internetového prohlížeče.

§ 2 doručení

 1. Pokud je zákazníkem podnikatel (§ 14 BGB), je dodání vždy na riziko zákazníka. To platí i pro dílčí dodávky. Je-li zákazníkem spotřebitel ve smyslu § 13 BGB, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a náhodného zhoršení prodávané věci na zákazníka až při předání věci, a to i v případě zásilkového prodeje. Předání je stejné, pokud je kupující v prodlení s převzetím. Doručení se provádí na dodací adresu uvedenou zákazníkem.
 2. Všechny ceny jsou hotovostní ceny včetně DPH plus případné náklady na balení a dopravu.
 3. Zboží musí být ihned po převzetí zákazníkem nebo jeho zástupcem zkontrolováno, zda nedošlo k poškození při přepravě, pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku. Zákazník, který je obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, musí při převzetí zboží nechat přepravní společností písemně potvrdit zjistitelné poškození při přepravě a balení a nahlásit to společnosti Luxonaria GmbH. Žádáme zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, aby nám právně nezávazným způsobem nahlásili i zjevné poškození při přepravě.

§ 3 Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

Naše zásady vrácení peněz a vrácení jsou platné 30 dní. Pokud od nákupu uplynulo 30 dní, nemůžeme vám nabídnout plnou náhradu nebo výměnu. Abyste měli nárok na vrácení, musí být vaše položka nepoužitá a ve stejném stavu, v jakém jste ji obdrželi. Navíc musí být v krabici. Některé druhy zboží jsou z vrácení vyloučeny. Zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou potraviny, květiny, noviny nebo časopisy, nelze vrátit. Rovněž nepřijímáme produkty, které jsou intimní nebo hygienické předměty, nebezpečné materiály nebo hořlavé kapaliny či plyny. Další nevratné položky:
 • Dárkové karty
 • softwarové produkty ke stažení
 • Některé předměty pro zdraví a osobní péči
Abychom mohli dokončit vaše vrácení, potřebujeme účtenku nebo doklad o nákupu. Váš nákup prosím nevracejte výrobci. Existují určité situace, kdy jsou poskytovány pouze částečné náhrady:
 • Kniha s jasnými známkami opotřebení
 • CD, DVD, kazeta VHS, software, videohra, kazeta nebo záznam, který byl otevřen.
 • Jakákoli položka, která není v původním stavu, je poškozena nebo chybí části z důvodů, které nelze přičíst naší chybě.
 • Jakákoli položka vrácena více než 30 dnů po doručení

Vrácení peněz

Jakmile obdržíme a zkontrolujeme vaši vrácenou položku, zašleme vám e-mail, abychom vás informovali, že jsme obdrželi vaši vrácenou položku. Budeme vás také informovat o schválení nebo zamítnutí vaší refundace. V případě schválení bude vaše refundace zpracována a kredit připsán na vaši kreditní kartu nebo původní způsob platby automaticky během stanoveného počtu dnů. Pozdní nebo chybějící vrácení peněz Pokud jste ještě neobdrželi refundaci, zkontrolujte nejprve svůj bankovní účet. Poté kontaktujte společnost, která vydala vaši kreditní kartu. Může nějakou dobu trvat, než bude vaše refundace oficiálně odeslána. Poté kontaktujte svou banku. Často trvá nějakou dobu, než bude refundace odeslána. Pokud jste toto vše provedli a stále jste neobdrželi refundaci, kontaktujte nás na {e-mailové adrese}. výprodejová položka Peníze lze vrátit pouze za zboží s běžnou cenou. Vyprodané položky nelze vrátit.

swap meets

Vyměníme pouze položky, které jsou vadné nebo poškozené. Pokud chcete položku vyměnit, zašlete nám e-mail na adresu {emailová adresa} a odešlete položku na adresu: {fyzická adresa}.

Dárky

Pokud byla položka při nákupu označena jako dárek a odeslána přímo vám, obdržíte dárkový kredit ve výši hodnoty vašeho vrácení. Po obdržení vráceného zboží vám bude zaslán dárkový certifikát. Pokud položka nebyla při nákupu označena jako dárek nebo dárce poslal objednávku sám sobě, aby vám daroval později, vrátíme dárci peníze a bude informován o vašem vrácení.

Vrátit se

Chcete-li produkt vrátit, zašlete jej na adresu: {Physical Address}. Náklady na dopravu za vrácení zboží budete muset uhradit sami. Náklady na dopravu jsou nevratné. Pokud obdržíte náhradu, budou náklady na zpáteční dopravu odečteny z vaší refundace. V závislosti na tom, kde žijete, se může doba, za kterou se k vám vyměněný produkt dostane, lišit. Pokud vracíte dražší zboží, měli byste použít sledovatelnou přepravní službu nebo si zakoupit pojištění přepravy. Nezaručujeme, že obdržíme vaši vrácenou položku.

Potřebujete pomoc?

Máte-li dotazy ohledně refundací a vracení zboží, kontaktujte nás na adrese {email}.

§ 4 Záruka a kompenzace

 1. Závady nebo poškození, které jsou způsobeny zaviněným nebo nesprávným zacházením nebo nesprávnou instalací a použitím nevhodného příslušenství nebo změnami originálních dílů zákazníkem nebo třetí stranou, která nebyla pověřena společností Luxonaria GmbH, jsou ze záruky vyloučeny.
 2. Opotřebení způsobené používáním je rovněž vyloučeno ze záruky.
 3. Převezme-li zákazník zboží nebo předmět objednávky i přes vědomí vady, má právo na záruční nároky v níže uvedeném rozsahu pouze tehdy, pokud si to výslovně vyhradí v textové podobě (např. po převzetí zboží.
 4. Záruční doba na nové zboží je 6 měsíců. Období začíná přechodem rizika.
 5. Ve zbytku je záruka založena na zákonných ustanoveních.
 6. Společnost Luxonaria GmbH odpovídá za jiné škody, než jsou škody na životě, zdraví a zdraví, pouze pokud k nim došlo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání nebo zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti ze strany společnosti Luxonaria GmbH nebo zástupce (např. . Jakákoli další odpovědnost za škody je vyloučena. Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena. Pokud dojde z nedbalosti k porušení základní smluvní povinnosti, je odpovědnost společnosti Luxonaria GmbH omezena na předvídatelnou škodu.

§ 6 Splatnost a platební podmínky

 1. Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou faktury společnosti Luxonaria GmbH splatné okamžitě a bez srážek. Platba se provádí při předání dobírkou. Objednávky s platbou předem budou odeslány až po obdržení platby. V případě platby kreditní kartou dojde k samotnému zaúčtování při vytvoření faktury a odeslání zboží. Celková částka je rezervována na kreditní kartě zákazníka, jakmile zákazník odešle online objednávku.
 2. Luxonaria GmbH si vyhrazuje právo odmítnout šeky a jiné bezhotovostní platební prostředky. Převzetí je vždy pouze jako platba. Platby v cizí měně budou připsány dle výpisu z účtu. Bankovní poplatky nese zákazník.
 3. Je-li zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny, je součet kupní ceny v prodlení úročen o pět procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou. Vznikla-li společnosti Luxonaria GmbH prokazatelně vyšší škoda způsobená prodlením, je společnost Luxonaria GmbH oprávněna toto uplatnit.

§ 7 zachování vlastnictví

 1. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Luxonaria GmbH až do úplného zaplacení všech nároků vůči zákazníkovi, včetně všech existujících vedlejších nároků, za předpokladu, že zákazník je obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku. V případě smluv se spotřebiteli si společnost Luxonaria GmbH ponechává vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny.
 2. Zákazník není oprávněn prodat zboží třetím osobám nebo činit jiná opatření ohrožující majetek společnosti Luxonaria GmbH až do úplného zaplacení kupní ceny. Zákazník již postupuje své budoucí pohledávky vůči kupujícímu ve výši kupní ceny dohodnuté mezi společností Luxonaria GmbH a zákazníkem včetně úroků a vedlejších pohledávek společnosti Luxonaria GmbH. Luxonaria GmbH přijímá toto zadání.

§ 8 Místo plnění a jurisdikce

 1. Platí výhradně rakouské právo, s výjimkou Konvence OSN o prodeji (CISG). V případě, že je kupujícím spotřebitel, platí to pouze potud, pokud není odvolána ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.
 2. Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu se společností Luxonaria GmbH je Burgebrach, pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo speciální fond podle veřejného práva.
 3. Je-li zákazníkem obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond, je pro veškeré spory vyplývající přímo či nepřímo ze smluvního vztahu se zákazníkem nebo z těchto Všeobecných obchodních podmínek výlučnou jurisdikcí Vídeň.

Oddíl 9 Alternativní řešení sporů

Prodávající není povinen a zásadně ochoten účastnit se řízení o řešení sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

§ 10 závěrečná věta

Pokud se některé z těchto ustanovení – z jakéhokoli důvodu – neuplatní, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.